DSCF9030

8. zastavení – Pán Ježíš napomíná plačící ženy

Lukáš 23
27 Za ním šel veliký zástup lidu; ženy nad ním naříkaly a oplakávaly ho. 28 Ježíš se k nim obrátil a řekl: „Dcery jeruzalémské, nade mnou neplačte! Plačte nad sebou a nad svými dětmi; 29 hle, přicházejí dny, kdy budou říkat: ‚Blaze neplodným, blaze těm, které nikdy nerodily a nekojily!

Osmé zastavení je jen vyznačeno tabulkou a latinským křížem na zdi řeckého kláštera.

Izrael 2018