DSCF9029

7. zastavení – Pán Ježíš padá pod křížem podruhé

Izajáš 63
9 Každým jejich soužením byl sužován a anděl stojící před jeho tváří je zachraňoval; svou láskou a shovívavostí je vykupoval, bral je na svá ramena a nosil je po všechny dny dávné.

Izrael 2018