DSCF9032

9. zastavení – Pán Ježíš padá pod křížem potřetí

Žalm 40
8 Tu jsem řekl: Hle, přicházím, jak ve svitku knihy o mně stojí psáno. 9 Plnit, Bože můj, tvou vůli je mým přáním, tvůj zákon mám ve svém nitru.

Od tohoto zastavení je už vidět Chrám Božího hrobu připomínající, že Ježíš odtud již viděl místo svého ukřižování.

Izrael 2018