DSCF9257

Magdala

Oltář v kostele je ve tvaru lodi, takže kněz při slavení mše svaté hovoří jako Ježíž, který také mluvil k zástupům z lodi.
Je velice působivé, že za oknem je vidět Genezaretské jezero.
Loď kopíruje tvar lodi z prvního století, která byla objevena několik set metrů odsud.
Lukáš 5, 3
Vstoupil do jedné z lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy.

Izrael 2018