DSCF9259

Magdala

Hlavní kostel s vyobrazením dvanácti apoštolů

Izrael 2018