DSCF8922

Getsemanská zahrada

Jan 18, 1
1 Po těch slovech šel Ježíš se svými učedníky za potok Cedron, kde byla zahrada; a do ní vstoupil on i jeho učedníci.

Izrael 2018