DSCF8919

Svahy Olivové hory

Lukáš 21
37 Ve dne učil v chrámě, ale na noc odcházel na horu, která se nazývala Olivová. 38 A všechen lid k němu přicházel už časně zrána do chrámu, aby ho poslouchal.

Izrael 2018