DSCF8916

Pater noster (Otče náš)

Matouš 6, 9–13
9 Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. 10 Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. 11 Chléb náš vezdejší dej nám dnes. 12 A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. 13 A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

Izrael 2018