DSCF8908

Dominus flevit

Název kostela Pán zaplakal, který stojí na Olivetské Hoře, odkazuje na 19. kapitolu Lukášova evangelia, v níž se píše, že když Ježíš kráčel do Jeruzaléma, byl ohromen krásou Druhého chrámu a zaplakal nad jeho budoucí zkázou a vyhnáním židovského národa.
Lukáš 19, 41–44
41 Když už byl blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče 42 a řekl: „Kdybys poznalo v tento den i ty, co vede k pokoji! Avšak je to skryto tvým očím. 43 Přijdou na tebe dny, kdy tvoji nepřátelé postaví kolem tebe val, obklíčí tě a sevřou ze všech stran. 44 Srovnají tě se zemí a s tebou i tvé děti; nenechají v tobě kámen na kameni, poněvadž jsi nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil.“

Izrael 2018