DSCF8914

Hrob proroků Agea, Zachariáše a Malachiáše

Jeruzalém, Olivetská hora.

Izrael 2018