DSCF8902

Židovský hřbitov

Jeruzalém, Olivetská hora. Protože Židé očekávají Hospodinův příchod právě na toto místo, nechávají se v údolí Cedronu a na Olivetské Hoře pohřbívat, takže tady vznikl největší židovský hřbitov na světě.

Izrael 2018