DSCF8950

Mariin hrob v Jeruzalémě

Přestože Nový zákon nezmiňuje smrt a pohřbení Marie, Ježíšovy Matky, ale jedna z křesťanských tradic umisťuje její hrob do arménského kostela na úpatí Olivové hory. (Podle jiného podání zemřela Panna Maria v Efezu na území dnešního Turecka).
Velká krypta obsahující prázdnou hrobku v kostele Nanebevzetí Panny Marie je z počátku 5. století, a tak se zřejmě jedná o nejstarší téměř kompletní náboženskou stavbu v Jeruzalémě.
Místo je také uctívané muslimy. Ve zdi napravo od Mariiny hrobky je výklenek, která ukazuje směr do Mekky. Výklenek (mihrab) zde byl instalován po dobytí města Saladinem ve 12. století.

Izrael 2018