DSCF8910

Ruský pravoslavný kostel sv. Marie Magdalény

Olivetská hora.
Chrám je z 19. století a byl postaven na základě výzvy archimandrity Antonína. Synové carevny Marie Alexandrovny – Sergej a Pavel – byli během svého pobytu v Jeruzalémě v květnu 1881 požádáni, aby stavbou chrámu uctili památku své matky. Po svém návratu do Ruska bylo toto téma projednáno na rodinné radě, a car Alexandr III. vydal rozkaz k zakoupení pozemků, které navzdory mnoha obtížím, byly získané na podzim roku 1882. Chrám byl vysvěcen v roce 1888.
V chrámě je obraz ruského malíře Vereščagina, kde Marie Magdalská přináší vejce císaři Tiberiovi.
Po ukřižování Ježíše Krista se Marie z Magdaly totiž rozhodla hledat spravedlnost u císaře Tiberia. Bylo nutné přijít s nějakým darem, a protože Marie byla chudá, přinesla s sebou vejce, které v pohanské tradici symbolizovalo život. Když Tiberiovi podala vejce, řekla: „Kristus vstal z mrtvých“. Na to Tiberius odpověděl, že něco takového je stejně tak nemožné, jako se barva vejce nemůže změnit z bílé na červenou. V tu chvíli vejce v její ruce změnilo barvu. Císař řekl s úžasem: „Skutečně, on je vzkříšen!“. Tak se údajně zrodila tradice velikonočního zvyku malovat vajíčka.

Izrael 2018