DSCF9274

Magdala

Další z bočních kaplí s vyobrazením příběhu, který probíhal souběžně s příběhem o vzkříšení Jairovy dcery – když chtěl Ježíš odejít do Jairova domu, dotkla se ho žena, která věřila, že i pouhý dotek Ježíšových šatů ji může uzdravit.
Správci kostela umožňují návštěvníkům, aby se dotkli obrazů představující zázrak a aby se vcítili do této mimořádné události. Lukáš 8
43 A byla tam žena, která měla dvanáct let krvácení a nikdo ji nemohl uzdravit. 44 Přišla zezadu a dotkla se třásní jeho šatu, a hned jí krvácení přestalo.
45 Ježíš řekl: „Kdo se mne to dotkl?“ Když všichni zapírali, řekl Petr a ti, kteří byli s ním: „Mistře, kolem tebe jsou zástupy a tlačí se na tebe!“
46 Ale Ježíš řekl: „Někdo se mne dotkl. Já jsem poznal, že ze mne vyšla síla.“
47 Když žena viděla, že se to neutají, přišla chvějíc se, padla mu k nohám a přede všemi lidmi vypověděla, proč se ho dotkla a jak byla hned uzdravena.
48 A on jí řekl: „Dcero, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji.“

Izrael 2018