DSCF9148

Symbolika třiceti stříbrných

Kostel v Káně Galilejské.
Matouš 26
14 Tehdy šel jeden ze Dvanácti, jménem Jidáš Iškariotský, k velekněžím 15 a řekl: „Co mi dáte? Já vám ho zradím.“ Oni mu určili třicet stříbrných.

Izrael 2018