DSCF9048

10.–14. zastavení. Chrám Božího hrobu

Na tomto místě je posledních pět zastavení křížové cesty:
10. zastavení – Pán Ježíš zbaven roucha
11. zastavení – Pán Ježíš přibit na kříž
12. zastavení – Pán Ježíš umírá na kříži
13. zastavení – Tělo Pána Ježíše sňato z kříže
14. zastavení – Tělo Pána Ježíše uloženo do hrobu

Izrael 2018