DSCF9045
Místo v chrámu Božího hrobu, kde se ukazuje puklá skála.
Matouš 27
50 Ale Ježíš znovu vykřikl mocným hlasem a skonal.
51 A hle, chrámová opona se roztrhla vpůli odshora až dolů, země se zatřásla, skály pukaly…

Izrael 2018