DSCF9025

5. zastavení – Šimon Kyrenský pomáhá Pánu Ježíši nést kříž

Matouš 27, 32
Cestou potkali jednoho člověka z Kyrény, jménem Šimona; toho přinutili, aby nesl jeho kříž.
Marek 15, 21
Cestou přinutili nějakého Šimona z Kyrény, otce Alexandrova a Rufova, který šel z venkova, aby mu nesl kříž.
Lukáš 23, 26
Když jej odváděli, zastavili nějakého Šimona z Kyrény, který šel z pole, a vložili na něho kříž, aby jej nesl za Ježíšem.

Izrael 2018