DSCF9006

Ježíš je bičován

Lukáš 23, 22
Promluvil k nim potřetí: „Čeho se vlastně dopustil? Neshledal jsem na něm nic, proč by měl zemřít. Dám ho zbičovat a pak ho propustím.“
Jan 19, 1
Tehdy dal Pilát Ježíše zbičovat.
Matouš 27, 26
Tu jim propustil Barabáše, Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován.
Marek 15, 15
Tu Pilát, aby vyhověl zástupu, propustil jim Barabáše; Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován.

Izrael 2018