DSCF8943

Chrám Všech národů / Bazilika Utrpení / kostel Smrtelné úzkosti Páně

Marek 14
48 Ježíš jim řekl: „Vyšli jste na mne jako na povstalce s meči a holemi, abyste mě zajali. 49 Denně jsem učíval u vás v chrámě a nezmocnili jste se mne. Ale je třeba, aby se naplnila Písma!“ 50 Všichni ho opustili a utekli.

Izrael 2018