DSCF8984

Údolí potoka Cedron (též označované jako Údolí Jóšafatu nebo Údolí králů)

Jeruzalém
Jóel kap. 4:
1 Hle, v oněch dnech a v onom čase, kdy změním úděl Judy a Jeruzaléma, 2 shromáždím všechny pronárody, svedu je do Doliny Jóšafatu (to je Hospodin bude soudit) a budu je tam soudit kvůli svému lidu, kvůli svému dědictví, kvůli Izraeli, kterého rozehnali mezi pronárody.
12 Ať se pronárody probudí a přitáhnou do Doliny Jóšafatu, zasednu tam a budu soudit všechny pronárody vůkol. 13 Chopte se srpu, již dozrála žeň, pojďte, šlapejte, lis je už plný, kádě přetékají. Jejich zlovůle je velká. 14 Davy a davy jsou v Dolině rozhodnutí a den Hospodinův v Dolině rozhodnutí je blízko.

Izrael 2018