DSCF8861

Sodoma a Gomora

Oblast kolem Mrtvého moře. Genesis 19, 24–25
24 Hospodin začal chrlit na Sodomu a Gomoru síru a oheň; od Hospodina z nebe to bylo. 25 Tak podvrátil ta města i celý okrsek a zničil všechny obyvatele měst, i co rostlo na rolích.

Izrael 2018