DSCF8813

Negevská poušť

Negevská poušť zaujímá jižní Izrael – tvoří zhruba 70 % rozlohy celého státu. Je vymezena zhruba dvěma velkými městy: na jihu se jedná o letovisko Ejlat a na severu pak o město Beerševa.
Exodus 14
12 Došlo na to, o čem jsme s tebou mluvili v Egyptě: Nech nás být, ať sloužíme Egyptu. Vždyť pro nás bylo lépe sloužit Egyptu než zemřít na poušti.
Exodus 16
2 Celá pospolitost Izraelců na poušti opět reptala proti Mojžíšovi a Áronovi.
3 Izraelci jim vyčítali: „Kéž bychom byli zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, když jsme sedávali nad hrnci masa, když jsme jídávali chléb do sytosti. Vždyť jste nás vyvedli na tuto poušť, jen abyste celé toto shromáždění umořili hladem.“

Izrael 2018