Multiplication mosaic, Tabgha, Israel

Tabgha

Nejznámější mozaika pod oltářem zobrazuje pouze čtyři chleby, pátý je na oltáři jako eucharistická oběť.

Izrael 2018