DSCF9253

Magdala

Boční kaple znázorňující Ježíšovo setkání s Marií Magdalskou – prvním člověkem, kterému se Ježíš ukázal po svém zmrtvýchvstání.
Marek 16, 9
Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdaly, z níž kdysi vyhnal sedm démonů.

Izrael 2018