DSCF9246

Magdala

Magdala je místem na břehu Genezaretského jezera, které je zmiňováno v Novém zákoně prostřednictvím jedné z žen doprovázejících Ježíše – Marie z Magdaly.
Marek 16, 9
Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdaly, z níž kdysi vyhnal sedm démonů.
Synagóga v Magdale je zatím v Galileji jedinou nalezenou dobře vyzdobenou synagogou s mozaikou a freskami z počátku prvního století.

Izrael 2018