DSCF9241

Magdala

Kámen ve tvaru chrámu byl datovaný do období Ježíšova života.
Kámen z Magdaly je pravděpodobně nejstarším uměleckým zobrazením druhého chrámu. Podélná strana kamene zobrazuje stranu budovy s klenbami, s trojrozměrným provedením, které vytváří iluzi, že se objevují uvnitř chrámu. Na zadní části kamene jsou na sloupku zobrazeny dvě kola nad geometrickými tvary, které znázorňují oheň. Předpokládá se, že přední a boční stěny představují Druhý jeruzalémský chrám a zadní strana s koly a ohněm pak představuje velesvatyně – Svatost svatých (Sancta sanctorum / Kodeš ha kodašim) – nejposvátnější vnitřní část Chrámu s Deskami zákona.

Izrael 2018