DSCF9170

Nazaret

Bazilika zvěstování
Kupole Baziliky Zvěstování, osazená lucernou symbolizující Světlo světa, stojí přímo nad jeskyní v kryptě, která je tradičně považována za domov Panny Marie. Zde archanděl Gabriel řekl Marii, že se stane matkou Božího Syna.

Izrael 2018