DSCF9158

Nazaret, Bazilika zvěstování

Na nádvoří baziliky i v samotné bazilice je řada vyobrazení Panny Marie – darů věřících z celého světa.
Panna Maria a sv. Jiří – patroni Skautů Evropy.

Izrael 2018