DSCF9067

Ein Karem

Setkání Alžběty a Panny Marie
Příběh se znovu přesouvá do Ein Karem: Maria přichází z Nazareta do Ein Karem u Jeruzaléma, aby navštívila svou příbuznou Alžbětu.
Lukáš 1
39 V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova. 40 Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu. 41 Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle; byla naplněna Duchem svatým 42 a zvolala velikým hlasem:
„Požehnaná jsi nade všechny ženy a požehnaný plod tvého těla. 43 Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána? 44 Hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle. 45 A blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána.“

Izrael 2018