DSCF9055

Ein Karem

Zachariášův chvalozpěv
Nádvoří před kostelem Narození sv. Jana Křtitele.

Izrael 2018