Original image Previous page
DSCF9045

Místo v chrámu Božího hrobu, kde se ukazuje puklá skála.
Matouš 27
50 Ale Ježíš znovu vykřikl mocným hlasem a skonal.
51 A hle, chrámová opona se roztrhla vpůli odshora až dolů, země se zatřásla, skály pukaly…

Hlavní stránka: http://izrael.cesty.in