Original image Previous page Next page
DSCF9029

7. zastavení – Pán Ježíš padá pod křížem podruhé

Izajáš 63
9 Každým jejich soužením byl sužován a anděl stojící před jeho tváří je zachraňoval; svou láskou a shovívavostí je vykupoval, bral je na svá ramena a nosil je po všechny dny dávné.

Hlavní stránka: http://izrael.cesty.in