Original image Previous page Next page
DSCF9022

4. zastavení – Pán Ježíš potkává svou Matku

Pláč 1, 12
Je vám to lhostejné, vy všichni, kteří jdete kolem? Popatřte a hleďte, je-li jaká bolest jako bolest moje, ta, která mi byla způsobena, jíž mě zarmoutil Hospodin v den svého planoucího hněvu.


Podle tradice stála Panna Maria u cesty, aby viděla svého syna. Setkání Ježíše s matkou ukazuje na jejich zármutek a žal.

Hlavní stránka: http://izrael.cesty.in