Original image Previous page Next page
DSCF8937

Jidášův polibek


Lukáš 22, 47–48
47 Ještě ani nedomluvil a hle, zástup, a vpředu ten, který se jmenoval Jidáš, jeden ze Dvanácti; přistoupil k Ježíšovi, aby ho políbil. 48 Ježíš mu řekl: „Jidáši, políbením zrazuješ Syna člověka?“

Hlavní stránka: http://izrael.cesty.in