Original image Previous page Next page
DSCF8992

Davidovo město

Jeruzalém
2. Samuelova kap. 5; 7, 9
7 Ale David dobyl skalní pevnost Sijón, to je Město Davidovo.
9 David se usadil ve skalní pevnosti a nazval ji Město Davidovo. Vybudoval okruh od Miló až k domu.

Hlavní stránka: http://izrael.cesty.in